top of page
Badass Badger չիլի սոուս
 • Badass Badger չիլի սոուս

  150 մլ
   

  Կարո՞ղ եք գործածել կրծքանշանի մի տեգ:

  2020 - 6th Place - Թեժ կատեգորիա - The League of Fire 2020 UK Super League Hot

  • ԱՊՐԱՆՔԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   Don't be fooled by the initial jam-like taste of the blood orange and raspberries. This Badass Badger soon sheds that sweet disguise to unleash the full, fiery flavour of its scotch bonnet and Trinidad scorpion peppers.

    

   Fruity chillies, to be sure, but a little more acidic and much more on the savoury side, with a seriously powerful, stinging burn, to boot.

    

   The end result is a fierce, yet flavourful, fruit-filled twist on a sweet and sour. Perfect for stir-frys, prawn toast, Thai curries and noodle dishes. As well as almost any form of pork or duck.
    

   Product Info by Spicefreak


   Why not let us know how you use yours? Post your recipe suggestions on our social media.

  • ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   Կարմիր սոխ, ռոմանո պղպեղ, կիտրոնի հյութ & կեղև, սխտոր, տրինիդադ սպիրտ5, trinidad scorpion_ccn9, սիցիլիական սպիրտ5, trinidad scorpion_ccn, -136bad5cf58d_շաքար, աղ
    

  • ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ

   4/6 🌶️🌶️🌶️🌶️

  5,49£Price
  Product Page: Stores_Product_Widget
  bottom of page